Aanmelden voor groepslessen via Virtuagym:

Stap 1: Open de Virtuagym app en klik linksboven op ‘Rooster’

Stap 2: Kies bovenin de gewenste dag waar je een groepsles wil volgen en kies vervolgens uit de lijst welke les je wilt volgen.

Stap 3: Controleer je de goede groepsles op de goede datum hebt, zo ja klik onderaan in het midden op ‘Meedoen’

Stap 4: Kijk of je onderin het beeld een melding ziet dat je bent aangemeld. Zo ja, dan heb je je met succes aangemeld voor de groepsles!