Aanmelden voor de Virtuagym app:

Als u lid bent van ons heeft u recentelijk een mail gekregen met een uitnodiging voor het nieuwe WeFitness portaal in de Virtuagym app.
Door op deze link te klikken kunt u zich aanmelden voor het portaal van WeFitness.
Vervolgens kunt u vanuit de Apple Appstore of Google Playstore – afhankelijk van uw telefoon – de Virtuagym app downloaden.
Vervolgens kunt u inloggen met het net aangemaakte account en komt u in het WeFitness portaal terecht!

Let op! Als u geen uitnodigingsmail heeft gehad of deze niet meer terug kan vinden, vraag dan aan een van onze medewerkers om u deze opnieuw te sturen of neem even contact op via thomas.adema@wefitness.nl

If you are a member of us, you recently received an email inviting you to the new WeFitness portal in the Virtuagym app.

By clicking on this link you can sign up for the WeFitness portal.Then you can download the Virtuagym app from the Apple Appstore or Google Playstore – depending on your phone.

After that, you can log in with the account you just created and you will enter the WeFitness portal!

Note! If you didn’t receive an invitation email or can’t find it again, please ask one of our employees to send it to you again or contact us at

thomas.adema@wefitness.nl

Aanmelden voor groepslessen via Virtuagym:

Stap 1: Open de Virtuagym app en klik linksboven op ‘Rooster’

Step 1: Open the Virtuagym app and click on ‘Rooster’ in the upper left corner.

Stap 2: Kies bovenin de gewenste dag waar je een groepsles wil volgen en kies vervolgens uit de lijst welke les je wilt volgen.

Step 2: Select the desired day at the top and choose from the list which class you would like to take.

Stap 3: Controleer of je de goede groepsles op de goede datum hebt, zo ja klik onderaan in het midden op ‘Meedoen’

Step 3: Check if you have selected the right group class for the right day, if so, click on ‘meedoen’ at the bottom center.

Stap 4: Kijk of je onderin het beeld een melding ziet dat je bent aangemeld. Zo ja, dan heb je je met succes aangemeld voor de groepsles!

Step 4: Check if you see a notification at the bottom of the screen that you are signed in. If so, you have successfully signed up for the group class!